крака несв.

крака (несв.)

Шуркам овде, шуркам онде, а шеќерче никаде нема.., На мислата слушам крака коковчето.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Кокошката уште крака, велам, и јајцево е уште топло.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Заминуваме, а оддалеку, слушам, Дуковица колне: Огнот да ги изгори, улерата да ги лавне, петлите пејат, јас им зборувам на џандарите, а сакам сѐ да крака, да мука и да мјаука, гледам да не се чуе Дуковица. 224
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)