кросно ср.

кросно (ср.)

Пусто нека остане, си велам, вели, и веленце и разбој и кросно и брдила.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
И земам го растурам разбојот. Имав еден ложник клаено за ткаење ама одам ја кинам основата, ги истргувам повраталките, го вадам кросното, фрлам, чкрипци, ништи, малки и брдила, ги урнувам демите, ги клоцам подношките, сѐ.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)