лажга ж.

лажга (ж.)

На постаментот од споменикот епитаф: Овде почива правот на онаа што слава и сребро Среде светот минлив во животот овој не бараше... тоа, се разбира, е лажга.
„МАРГИНА бр. 4-5“ (1994)
Знаеше дека од него ништо нема да чуе освен лажги.
„Продавница за љубопитните“ од Мето Јовановски (2003)
Така јас станав миловидна лажга која почна да си верува на сопствените лаги.
„Читај ми ги мислите“ од Ивана Иванова Канго (2012)