ла (ср.)

Не им е првпат така ла се гледаат и да се разбираат без збор.
„Големата удолница“ од Петре Наковски (2014)