мат (изв.)

Мавтаме со матерките и викаме: Мат, мат, бери ми се, матоо...
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)