мачка ж.
мачка несв.

мачка (ж.)

А не паѓам како што се паѓа, велам, туку онака, простум, како мачката што паѓа.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Јас мавтам со рацете, се чипчам, ко мачка: за секое камче, за секоја сламка.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Плаче, така во себеси, речиси липа, вели, и тоа липање го слушам како мјаукање на мачка, качена на снежен покрив.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)