нагодба ж.

нагодба (ж.)

Поканата значи ја доби без лични нагодби, без интервенции.
„Желките од рајската градина“ од Србо Ивановски (2010)