на (предл.)

- Твојата глава не е за на две нозе, му велат. - Не уједај кад немаш зубе, вели Гојко. 185
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Уља држи кандило, му свети на Мисајлета Ковачот.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- „Не старее само џамот“ , велам, „сѐ друго старее“ , си спомнувам на Лазора Ночески.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)