печес бр.

печес (бр.)

Од срце ќе се радуа со печес чеда шарени.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Јас вела за мојто маало да го запопиме ној манастирцкиот ѓак, ној Петка од Мелница шо му умре жената пред печес месеци.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Врви Богдан Шишев од Витолишча за на пазар во Прилеп, а Стале од под дабот му нарачува: — Пак, земи Боше, печес везаници кромид, лук, некоа ока киселина, шеќер, пипер, шајки, резиња, риби, маслинки...
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Еден началник, како го викаат во Бугариа и печес помошници.
„Толе Паша“ од Стале Попов (1976)
Од вашиот престој во нивниот дом поминале повеќе од печес години.
„Синот“ од Србо Ивановски (2006)
Ракунот живее со својата сопруга и по правило со печес деца.
„Тибам штркот“ од Зоран Спасов Sоф (2008)