плачевно прил.

плачевно (прил.)

Но нашите раководители замижаа пред вистината и востанието се зафати; се зафати славно за да се заврши плачевно и погубно.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)