погледне св.

погледне (св.)

Само се снебиваат и жално, о боже, колку жално, ме погледнуваат.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Војникот се исправи и ме погледнува. Одвај го познав. Секулета Дамјановски. Се враќа на отпуска.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Уште еден ден си отиде, рече Роден Мегленоски и уште еднаш погледна во гробот на својата мајка, Велика Мегленоска.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)