пошти несв.
пошта ж.

пошти (несв.)

Повторно наѕрев кај кучето, а тоа уште се поштеше од коњски муви, се требеше од болви.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Ги пуштиле добиците да грепкаат, да поштат прегорена трева покрај реката и се заиграле...
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Сега, клајте си ги главите в скут и поштете се од гниди, вели Доксим Тренчески.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Многупати ги гледав кај што се поштат, седнати зад бараките.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Ќе се сетам колку бевме среќни кога се поштевме како Коста и Атина Папастојку.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Ме видел да се чешам под мишките и еве го: Ај, глави ме за слуга, вели, да те поштам од вошки, да те чешам од болви.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Секој ден ги поштам купчињата и неа ја нема!
„Исчезнување“ од Ташко Георгиевски (1998)