појави св.

појави (св.)

Тогаш пак се појавија Бугарите. Со пукање, ами со што.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Под нив се појавува и Давиде Недолетниот. Бара дрво за бесење.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
И овде-онде, ми светнува по некоја ѕвезда меѓу буките. Една ќе се скрие, друга ќе се појави. Како што ќе мрдне некоја парошка, така и ќе се појави. 202
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)