товарач м.

товарач (м.)

И не само тоа. Бев и медицински брат и носач и чистач и растоварувач и товарувач и помагав во кујната...
„На пат со времето“ од Петре Наковски (2010)