тога (ж.)

309 една од најзабележителните интелектуални фигури на рационализмот од XVII век, од неговиот постхумно објавен ракопис на едно недовршено дело – кадешто тој, говорејќи за судиите и за адвокатите токму во делот посветен на човековата вообразба, вели: ...
„Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса“ од Димитар Апасиев (2011)