траба ж.
трабант м.

траба (ж.)

И терзијата му зема мера од леженка со ендезето и пишува со сапунче на трабата шајаци што ја тркала.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Ко некоја бала ги туркаат, ко траба шајаци.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
А Едо треба да го земе куферчето што човекот му го подава, траба грб да ѝ сврти на Германија.
„Продавница за љубопитните“ од Мето Јовановски (2003)