трешти св.
трешти несв.

трешти (св.)

Рикаат топовите, трештат бомбите, но фронтот си стои на истото место.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
А од собата пакосно трештеше неговата зелена смеа.
„Кловнови и луѓе“ од Славко Јаневски (1956)
8. ОД СЕКОЕ ДРВО НЕ БИДУВА СВИРКА - пред оваа разновидност се симиња капа: зар само свирки да трештат во циркус, некое од дрвата ќе треба и за тапан...
„Куршуми низ времето“ од Љупчо Стојменски (1976)
Ги гледам обајцата и се трештам: како да си помогнам, кој да ме научи нешто?
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Од еден рамен покрив трештеше оркестар. Барабаните галопираа. Куцајќи, трубите брзаа да ги стасаат.
„Пупи Паф во Шумшул град“ од Славко Јаневски (1996)
Се пие шампањ и се дува тревка. Звучниците трештат.
„МАРГИНА бр. 37“ (1997)
Се трештам јас, а после си велам, море гледај си работа Методија, имаш работа да сработиш, а не коски да гледаш.
„Братот“ од Димитар Башевски (2007)
Горе бучат и вијат буките. Од големиот студ - трештат и пукаат стеблата.
„Големата удолница“ од Петре Наковски (2014)
Се распрснаа искри, пламенот вивна, трештат суварките.
„Големата удолница“ од Петре Наковски (2014)