триангла ж.

триангла (ж.)

Човекот, животното и природата се трите агли што ја заокружуваат животната триангула на Балканот.
„Времето на козите“ од Луан Старова (1993)