трускање ср.

трускање (ср.)

Ќе заврши ли еднаш моево трускање по патиштата на Европа и Азија?
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Како, во тоа не повремено трускање ами постојано тресење, сме клумнале во сон без дно токму тогаш а не порано или подоцна, не знае ни Предо; кој ја искористил шансата да шмугне низ Битола како стаорец низ сирење.
„Синовски татковци“ од Димитар Солев (2006)