ѕверски прид.
ѕверски прил.

ѕверски (прил.)

Ѕверски се тргнав од неговата тромава прегратка, скокнав.
„Тврдоглави“ од Славко Јаневски (1990)