ѕвечалка ж.

ѕвечалка (ж.)

Главата ми станала ѕвечалка.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)