• двајца (бр.) ја (зам.)
  • прв (бр.) ја (зам.)
  • дванаесетти (бр.) ја (зам.)
  • еден (бр.) ја (зам.)
  • осмак (бр.) ја (зам.)
  • петти (бр.) ја (зам.)
  • три (бр.) ја (зам.)