• две (бр.) глава (имн.)
  • еден (бр.) глава (имн.)
  • втор (бр.) глава (имн.)
  • девет (бр.) глава (имн.)
  • обајцата (бр.) глава (имн.)
  • седма (бр.) глава (имн.)
  • стотина (бр.) глава (имн.)