• аплаудира (гл.) севезден (прил.)
  • аплаудира (гл.) безмилосен (прил.)