• втурне (гл.) во (предл.)
  • втурне (гл.) кон (предл.)
  • втурне (гл.) меѓу (предл.)
  • втурне (гл.) на (предл.)
  • втурне (гл.) низ (предл.)
  • втурне (гл.) по (предл.)
  • втурне (гл.) против (предл.)