• дрдори (гл.) за (предл.)
  • дрдори (гл.) без (предл.)
  • дрдори (гл.) по (предл.)