• заебе (гл.) еден (зам.)
  • заебе (гл.) некој (зам.)
  • заебе (гл.) ти (зам.)