• заебе (гл.) ден (имн.)
  • заебе (гл.) мајка (имн.)
  • заебе (гл.) ситуација (имн.)
  • заебе (гл.) црв (имн.)
  • заебе (гл.) човек (имн.)