• заебе (гл.) во (предл.)
  • заебе (гл.) на (предл.)