• замисли (гл.) во (предл.)
  • замисли (гл.) без (предл.)
  • замисли (гл.) за (предл.)
  • замисли (гл.) над (предл.)
  • замисли (гл.) како (предл.)
  • замисли (гл.) низ (предл.)