• замисли (гл.) како (прил.)
 • замисли (гл.) малку (прил.)
 • замисли (гл.) длабоко (прил.)
 • замисли (гл.) колку (прил.)
 • замисли (гл.) само (прил.)
 • замисли (гл.) сега (прил.)
 • замисли (гл.) никако (прил.)
 • замисли (гл.) одделно (прил.)
 • замисли (гл.) однапред (прил.)
 • замисли (гл.) потем (прил.)
 • замисли (гл.) толку (прил.)
 • замисли (гл.) троа (прил.)
 • замисли (гл.) што (прил.)