• замисли (гл.) дека (сврз.)
  • замисли (гл.) и (сврз.)
  • замисли (гл.) да (сврз.)
  • замисли (гл.) или (сврз.)
  • замисли (гл.) како (сврз.)