• излезе (гл.) некој (зам.)
 • излезе (гл.) тој (зам.)
 • излезе (гл.) сиот (зам.)
 • излезе (гл.) никој (зам.)
 • излезе (гл.) ништо (зам.)
 • излезе (гл.) таа (зам.)
 • излезе (гл.) јас (зам.)
 • излезе (гл.) ваа (зам.)
 • излезе (гл.) еден (зам.)
 • излезе (гл.) ние (зам.)
 • излезе (гл.) овој (зам.)
 • излезе (гл.) понекој (зам.)
 • излезе (гл.) тие (зам.)
 • излезе (гл.) ѝ (зам.)