• излезе (гл.) дека (сврз.)
  • излезе (гл.) и (сврз.)
  • излезе (гл.) да (сврз.)
  • излезе (гл.) или (сврз.)
  • излезе (гл.) додека (сврз.)
  • излезе (гл.) бидејќи (сврз.)
  • излезе (гл.) како (сврз.)
  • излезе (гл.) отколку (сврз.)
  • излезе (гл.) па (сврз.)
  • излезе (гл.) та (сврз.)