• измами (гл.) од (предл.)
  • измами (гл.) со (предл.)