• измами (гл.) градски (прид.)
  • измами (гл.) громогласен (прид.)
  • измами (гл.) еден (прид.)
  • измами (гл.) наш (прид.)