• ломоти (гл.) дека (сврз.)
  • ломоти (гл.) додека (сврз.)