• минимизира (гл.) супериорност (имн.)
  • минимизира (гл.) улога (имн.)