• пасе (гл.) овца (имн.)
 • пасе (гл.) вол (имн.)
 • пасе (гл.) говедо (имн.)
 • пасе (гл.) трева (имн.)
 • пасе (гл.) коњ (имн.)
 • пасе (гл.) коза (имн.)
 • пасе (гл.) коњче (имн.)
 • пасе (гл.) брав (имн.)
 • пасе (гл.) гуска (имн.)
 • пасе (гл.) добиток (имн.)
 • пасе (гл.) лама (имн.)
 • пасе (гл.) риба (имн.)
 • пасе (гл.) срна (имн.)
 • пасе (гл.) стадо (имн.)
 • пасе (гл.) јагне (имн.)