• пасе (гл.) на (предл.)
  • пасе (гл.) по (предл.)
  • пасе (гл.) меѓу (предл.)
  • пасе (гл.) во (предл.)
  • пасе (гл.) низ (предл.)