• плесне (гл.) со (предл.)
  • плесне (гл.) на (предл.)
  • плесне (гл.) по (предл.)
  • плесне (гл.) в (предл.)
  • плесне (гл.) во (предл.)
  • плесне (гл.) за (предл.)
  • плесне (гл.) над (предл.)