• плесне (гл.) голем (прид.)
  • плесне (гл.) еден (прид.)