• помине (гл.) време (имн.)
 • помине (гл.) ден (имн.)
 • помине (гл.) година (имн.)
 • помине (гл.) граница (имн.)
 • помине (гл.) живот (имн.)
 • помине (гл.) зима (имн.)
 • помине (гл.) недела (имн.)
 • помине (гл.) пат (имн.)
 • помине (гл.) ред (имн.)
 • помине (гл.) век (имн.)
 • помине (гл.) лутина (имн.)
 • помине (гл.) мисла (имн.)
 • помине (гл.) мост (имн.)
 • помине (гл.) ноќ (имн.)
 • помине (гл.) човек (имн.)
 • помине (гл.) воз (имн.)
 • помине (гл.) детство (имн.)
 • помине (гл.) километар (имн.)
 • помине (гл.) колона (имн.)
 • помине (гл.) лето (имн.)
 • помине (гл.) лошо (имн.)
 • помине (гл.) луња (имн.)
 • помине (гл.) мака (имн.)
 • помине (гл.) овца (имн.)
 • помине (гл.) остаток (имн.)
 • помине (гл.) сенка (имн.)
 • помине (гл.) срам (имн.)
 • помине (гл.) страв (имн.)
 • помине (гл.) трпки (имн.)
 • помине (гл.) апеж (имн.)
 • помине (гл.) бит-пазар (имн.)
 • помине (гл.) болка (имн.)
 • помине (гл.) булдожер (имн.)
 • помине (гл.) бура (имн.)
 • помине (гл.) визита (имн.)
 • помине (гл.) височинка (имн.)
 • помине (гл.) вистина (имн.)
 • помине (гл.) градина (имн.)
 • помине (гл.) грутка (имн.)
 • помине (гл.) грч (имн.)
 • помине (гл.) десеттина (имн.)
 • помине (гл.) дожд (имн.)
 • помине (гл.) дома (имн.)
 • помине (гл.) дружина (имн.)
 • помине (гл.) жица (имн.)
 • помине (гл.) земја (имн.)
 • помине (гл.) имот (имн.)
 • помине (гл.) инает (имн.)
 • помине (гл.) интервју (имн.)
 • помине (гл.) кадија (имн.)
 • помине (гл.) камион (имн.)
 • помине (гл.) клас (имн.)
 • помине (гл.) куршум (имн.)
 • помине (гл.) лага (имн.)
 • помине (гл.) лекар (имн.)
 • помине (гл.) линија (имн.)
 • помине (гл.) лисица (имн.)
 • помине (гл.) луѓе (имн.)
 • помине (гл.) мерак (имн.)
 • помине (гл.) месец (имн.)
 • помине (гл.) миг (имн.)
 • помине (гл.) минимум (имн.)
 • помине (гл.) младост (имн.)
 • помине (гл.) молив (имн.)
 • помине (гл.) настан (имн.)
 • помине (гл.) непозната (имн.)
 • помине (гл.) нешто (имн.)
 • помине (гл.) ноември (имн.)
 • помине (гл.) облак (имн.)
 • помине (гл.) образ (имн.)
 • помине (гл.) оган (имн.)
 • помине (гл.) орман (имн.)
 • помине (гл.) отсјај (имн.)
 • помине (гл.) патека (имн.)
 • помине (гл.) патец (имн.)
 • помине (гл.) период (имн.)
 • помине (гл.) пешак (имн.)
 • помине (гл.) пладне (имн.)
 • помине (гл.) пожар (имн.)
 • помине (гл.) полноќ (имн.)
 • помине (гл.) поштар (имн.)
 • помине (гл.) простор (имн.)
 • помине (гл.) прочка (имн.)
 • помине (гл.) рака (имн.)
 • помине (гл.) рампа (имн.)
 • помине (гл.) река (имн.)
 • помине (гл.) рекица (имн.)
 • помине (гл.) рок (имн.)
 • помине (гл.) ручек (имн.)
 • помине (гл.) саат (имн.)
 • помине (гл.) светец (имн.)
 • помине (гл.) секавица (имн.)
 • помине (гл.) секира (имн.)
 • помине (гл.) синџир (имн.)
 • помине (гл.) сито (имн.)
 • помине (гл.) сон (имн.)
 • помине (гл.) стража (имн.)
 • помине (гл.) талпа (имн.)
 • помине (гл.) улица (имн.)
 • помине (гл.) ураган (имн.)
 • помине (гл.) фаланга (имн.)
 • помине (гл.) фуртуна (имн.)
 • помине (гл.) центар (имн.)
 • помине (гл.) чардак (имн.)
 • помине (гл.) час (имн.)
 • помине (гл.) чекалница (имн.)
 • помине (гл.) честар (имн.)
 • помине (гл.) чума (имн.)
 • помине (гл.) шеталиште (имн.)
 • помине (гл.) шинобус (имн.)
 • помине (гл.) шрапнел (имн.)
FlexiMac
 менување на македонски глаголи
ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК