• смали (гл.) од (предл.)
  • смали (гл.) на (предл.)