• стане (гл.) некој (зам.)
 • стане (гл.) еден (зам.)
 • стане (гл.) таков (зам.)
 • стане (гл.) тоа (зам.)
 • стане (гл.) она (зам.)
 • стане (гл.) ти (зам.)
 • стане (гл.) јас (зам.)
 • стане (гл.) некаков (зам.)
 • стане (гл.) овој (зам.)
 • стане (гл.) си (зам.)
 • стане (гл.) сиот (зам.)
 • стане (гл.) таа (зам.)
 • стане (гл.) тие (зам.)
 • стане (гл.) тој (зам.)
 • стане (гл.) кој (зам.)
 • стане (гл.) нешто (зам.)
 • стане (гл.) ни (зам.)
 • стане (гл.) ова (зам.)
 • стане (гл.) оваа (зам.)
 • стане (гл.) оние (зам.)
 • стане (гл.) секаков (зам.)
 • стане (гл.) секој (зам.)
 • стане (гл.) сет (зам.)
 • стане (гл.) сѐ (зам.)