• тропа (гл.) кофа (имн.)
 • тропа (гл.) вода (имн.)
 • тропа (гл.) волна (имн.)
 • тропа (гл.) глава (имн.)
 • тропа (гл.) глад (имн.)
 • тропа (гл.) глуп (имн.)
 • тропа (гл.) железо (имн.)
 • тропа (гл.) канта (имн.)
 • тропа (гл.) копито (имн.)
 • тропа (гл.) коска (имн.)
 • тропа (гл.) лажица (имн.)
 • тропа (гл.) некој (имн.)
 • тропа (гл.) срце (имн.)
 • тропа (гл.) тас (имн.)
 • тропа (гл.) чизма (имн.)
 • тропа (гл.) човек (имн.)