• вети (гл.) амнестија (имн.)
  • добие (гл.) амнестија (имн.)