• вика (гл.) брус (имн.)
  • праша (гл.) брус (имн.)