• крене (гл.) глава (имн.)
 • сврти (гл.) глава (имн.)
 • врти (гл.) глава (имн.)
 • крева (гл.) глава (имн.)
 • наведне (гл.) глава (имн.)
 • боли (гл.) глава (имн.)
 • заниша (гл.) глава (имн.)
 • подаде (гл.) глава (имн.)
 • поткрева (гл.) глава (имн.)
 • заврти (гл.) глава (имн.)
 • крши (гл.) глава (имн.)
 • наведе (гл.) глава (имн.)
 • земе (гл.) глава (имн.)
 • држи (гл.) глава (имн.)
 • поткрене (гл.) глава (имн.)
 • скрши (гл.) глава (имн.)
 • ведне (гл.) глава (имн.)
 • дигне (гл.) глава (имн.)
 • ниша (гл.) глава (имн.)
 • подава (гл.) глава (имн.)
 • потпре (гл.) глава (имн.)
 • спаси (гл.) глава (имн.)
 • спушти (гл.) глава (имн.)
 • подигне (гл.) глава (имн.)
 • пресече (гл.) глава (имн.)
 • стави (гл.) глава (имн.)
 • свртува (гл.) глава (имн.)
 • удри (гл.) глава (имн.)
 • фати (гл.) глава (имн.)
 • е (гл.) глава (имн.)
 • крие (гл.) глава (имн.)
 • покрие (гл.) глава (имн.)
 • удира (гл.) глава (имн.)
 • отсече (гл.) глава (имн.)
 • пика (гл.) глава (имн.)
 • подига (гл.) глава (имн.)
 • полни (гл.) глава (имн.)
 • допре (гл.) глава (имн.)
 • извлече (гл.) глава (имн.)
 • има (гл.) глава (имн.)
 • навали (гл.) глава (имн.)
 • накриви (гл.) глава (имн.)
 • расцепи (гл.) глава (имн.)
 • скрие (гл.) глава (имн.)
 • бев (гл.) глава (имн.)
 • дига (гл.) глава (имн.)
 • заштити (гл.) глава (имн.)
 • измие (гл.) глава (имн.)
 • нурне (гл.) глава (имн.)
 • тепа (гл.) глава (имн.)
 • толчи (гл.) глава (имн.)
 • види (гл.) глава (имн.)
 • гледа (гл.) глава (имн.)
 • доближи (гл.) глава (имн.)
 • затресе (гл.) глава (имн.)
 • исправа (гл.) глава (имн.)
 • исправи (гл.) глава (имн.)
 • мие (гл.) глава (имн.)
 • може (гл.) глава (имн.)
 • наведнува (гл.) глава (имн.)
 • потпира (гл.) глава (имн.)
 • сече (гл.) глава (имн.)
 • скине (гл.) глава (имн.)
 • смачка (гл.) глава (имн.)
 • спушта (гл.) глава (имн.)
 • тргне (гл.) глава (имн.)
 • вели (гл.) глава (имн.)
 • губи (гл.) глава (имн.)
 • донесе (гл.) глава (имн.)
 • забуца (гл.) глава (имн.)
 • завлече (гл.) глава (имн.)
 • зафрли (гл.) глава (имн.)
 • знае (гл.) глава (имн.)
 • изгуби (гл.) глава (имн.)
 • искриви (гл.) глава (имн.)
 • испрати (гл.) глава (имн.)
 • истриже (гл.) глава (имн.)
 • истури (гл.) глава (имн.)
 • мрда (гл.) глава (имн.)
 • наполни (гл.) глава (имн.)
 • ничкоса (гл.) глава (имн.)
 • носи (гл.) глава (имн.)
 • обеси (гл.) глава (имн.)
 • пикне (гл.) глава (имн.)
 • покаже (гл.) глава (имн.)
 • појавува (гл.) глава (имн.)
 • свие (гл.) глава (имн.)
 • собере (гл.) глава (имн.)
 • стои (гл.) глава (имн.)
 • вади (гл.) глава (имн.)
 • веде (гл.) глава (имн.)
 • вовира (гл.) глава (имн.)
 • задржи (гл.) глава (имн.)
 • заклати (гл.) глава (имн.)
 • залепи (гл.) глава (имн.)
 • зачеша (гл.) глава (имн.)
 • зачува (гл.) глава (имн.)
 • зема (гл.) глава (имн.)
 • избричи (гл.) глава (имн.)
 • извади (гл.) глава (имн.)
 • изваја (гл.) глава (имн.)
 • изврти (гл.) глава (имн.)
 • истркала (гл.) глава (имн.)
 • кине (гл.) глава (имн.)
 • клава (гл.) глава (имн.)
 • кладе (гл.) глава (имн.)
 • клати (гл.) глава (имн.)
 • криви (гл.) глава (имн.)
 • летне (гл.) глава (имн.)
 • метка (гл.) глава (имн.)
 • навалува (гл.) глава (имн.)
 • нема (гл.) глава (имн.)
 • нишне (гл.) глава (имн.)
 • однесе (гл.) глава (имн.)
 • остава (гл.) глава (имн.)
 • остане (гл.) глава (имн.)
 • остриже (гл.) глава (имн.)
 • отиде (гл.) глава (имн.)
 • отпушти (гл.) глава (имн.)
 • поклопи (гл.) глава (имн.)
 • појави (гл.) глава (имн.)
 • провре (гл.) глава (имн.)
 • растресува (гл.) глава (имн.)
 • сака (гл.) глава (имн.)
 • сведне (гл.) глава (имн.)
 • сокрие (гл.) глава (имн.)
 • состави (гл.) глава (имн.)
 • става (гл.) глава (имн.)
 • стега (гл.) глава (имн.)
 • тресе (гл.) глава (имн.)
 • тресне (гл.) глава (имн.)
 • тркала (гл.) глава (имн.)
 • усвитува (гл.) глава (имн.)
 • чини (гл.) глава (имн.)
 • чукне (гл.) глава (имн.)
 • бара (гл.) глава (имн.)
 • биде (гл.) глава (имн.)
 • веќава (гл.) глава (имн.)
 • виснува (гл.) глава (имн.)
 • вовлече (гл.) глава (имн.)
 • врзе (гл.) глава (имн.)
 • готви (гл.) глава (имн.)
 • гушне (гл.) глава (имн.)
 • дава (гл.) глава (имн.)
 • даде (гл.) глава (имн.)
 • движи (гл.) глава (имн.)
 • двои (гл.) глава (имн.)
 • доварди (гл.) глава (имн.)
 • доизлади (гл.) глава (имн.)
 • дотера (гл.) глава (имн.)
 • дојде (гл.) глава (имн.)
 • дупи (гл.) глава (имн.)
 • дупне (гл.) глава (имн.)
 • ебе (гл.) глава (имн.)
 • жали (гл.) глава (имн.)
 • заболи (гл.) глава (имн.)
 • заболува (гл.) глава (имн.)
 • забрчува (гл.) глава (имн.)
 • завиткува (гл.) глава (имн.)
 • заврати (гл.) глава (имн.)
 • завртува (гл.) глава (имн.)
 • загуби (гл.) глава (имн.)
 • задржува (гл.) глава (имн.)
 • заматува (гл.) глава (имн.)
 • занишува (гл.) глава (имн.)
 • зарива (гл.) глава (имн.)
 • зарие (гл.) глава (имн.)
 • засолне (гл.) глава (имн.)
 • затегне (гл.) глава (имн.)
 • затемни (гл.) глава (имн.)
 • зафрла (гл.) глава (имн.)
 • зашемети (гл.) глава (имн.)
 • збрложи (гл.) глава (имн.)
 • згази (гл.) глава (имн.)
 • здроби (гл.) глава (имн.)
 • здружи (гл.) глава (имн.)
 • извлекува (гл.) глава (имн.)
 • изгравира (гл.) глава (имн.)
 • издаде (гл.) глава (имн.)
 • издолжи (гл.) глава (имн.)
 • изеде (гл.) глава (имн.)
 • излекува (гл.) глава (имн.)
 • изнесе (гл.) глава (имн.)
 • исече (гл.) глава (имн.)
 • исполнува (гл.) глава (имн.)
 • истрани (гл.) глава (имн.)
 • исфрли (гл.) глава (имн.)
 • ишари (гл.) глава (имн.)
 • клапнува (гл.) глава (имн.)
 • клима (гл.) глава (имн.)
 • крни (гл.) глава (имн.)
 • лади (гл.) глава (имн.)
 • лупи (гл.) глава (имн.)
 • мава (гл.) глава (имн.)
 • мати (гл.) глава (имн.)
 • мачи (гл.) глава (имн.)
 • мрдне (гл.) глава (имн.)
 • навре (гл.) глава (имн.)
 • наддава (гл.) глава (имн.)
 • накривува (гл.) глава (имн.)
 • намести (гл.) глава (имн.)
 • намириса (гл.) глава (имн.)
 • напушти (гл.) глава (имн.)
 • нацрта (гл.) глава (имн.)
 • најде (гл.) глава (имн.)
 • најдува (гл.) глава (имн.)
 • нишка (гл.) глава (имн.)
 • обесува (гл.) глава (имн.)
 • обрне (гл.) глава (имн.)
 • одбира (гл.) глава (имн.)
 • одврти (гл.) глава (имн.)
 • одземе (гл.) глава (имн.)
 • одметне (гл.) глава (имн.)
 • означи (гл.) глава (имн.)
 • опипува (гл.) глава (имн.)
 • ослободи (гл.) глава (имн.)
 • остави (гл.) глава (имн.)
 • откачи (гл.) глава (имн.)
 • откине (гл.) глава (имн.)
 • откопа (гл.) глава (имн.)
 • отпушта (гл.) глава (имн.)
 • отсекува (гл.) глава (имн.)
 • отскрива (гл.) глава (имн.)
 • отстрани (гл.) глава (имн.)
 • падне (гл.) глава (имн.)
 • паѓа (гл.) глава (имн.)
 • писне (гл.) глава (имн.)
 • пламнува (гл.) глава (имн.)
 • плени (гл.) глава (имн.)
 • плива (гл.) глава (имн.)
 • поварди (гл.) глава (имн.)
 • повлече (гл.) глава (имн.)
 • повреди (гл.) глава (имн.)
 • погали (гл.) глава (имн.)
 • подгази (гл.) глава (имн.)
 • поддаде (гл.) глава (имн.)
 • подзаврти (гл.) глава (имн.)
 • подигнува (гл.) глава (имн.)
 • подисправи (гл.) глава (имн.)
 • поднаведнува (гл.) глава (имн.)
 • покажува (гл.) глава (имн.)
 • покрене (гл.) глава (имн.)
 • покрива (гл.) глава (имн.)
 • положи (гл.) глава (имн.)
 • помрдне (гл.) глава (имн.)
 • понаведе (гл.) глава (имн.)
 • понаведне (гл.) глава (имн.)
 • посече (гл.) глава (имн.)
 • посоли (гл.) глава (имн.)
 • потопи (гл.) глава (имн.)
 • потстриже (гл.) глава (имн.)
 • поттури (гл.) глава (имн.)
 • потфрла (гл.) глава (имн.)
 • почне (гл.) глава (имн.)
 • пребарува (гл.) глава (имн.)
 • превива (гл.) глава (имн.)
 • претчувствува (гл.) глава (имн.)
 • привлече (гл.) глава (имн.)
 • прилепи (гл.) глава (имн.)
 • притиска (гл.) глава (имн.)
 • притисне (гл.) глава (имн.)
 • пробие (гл.) глава (имн.)
 • провира (гл.) глава (имн.)
 • провлече (гл.) глава (имн.)
 • протегне (гл.) глава (имн.)
 • протне (гл.) глава (имн.)
 • протресе (гл.) глава (имн.)
 • пука (гл.) глава (имн.)
 • пукне (гл.) глава (имн.)
 • разбиструва (гл.) глава (имн.)
 • разведри (гл.) глава (имн.)
 • раздели (гл.) глава (имн.)
 • разубави (гл.) глава (имн.)
 • распрснува (гл.) глава (имн.)
 • растресе (гл.) глава (имн.)
 • растура (гл.) глава (имн.)
 • реди (гл.) глава (имн.)
 • руши (гл.) глава (имн.)
 • свитка (гл.) глава (имн.)
 • сложи (гл.) глава (имн.)
 • смати (гл.) глава (имн.)
 • смести (гл.) глава (имн.)
 • сними (гл.) глава (имн.)
 • сочува (гл.) глава (имн.)
 • спровре (гл.) глава (имн.)
 • стегне (гл.) глава (имн.)
 • стокми (гл.) глава (имн.)
 • столчи (гл.) глава (имн.)
 • трга (гл.) глава (имн.)
 • тргнува (гл.) глава (имн.)
 • треба (гл.) глава (имн.)
 • треби (гл.) глава (имн.)
 • треска (гл.) глава (имн.)
 • трие (гл.) глава (имн.)
 • тропа (гл.) глава (имн.)
 • тропне (гл.) глава (имн.)
 • учи (гл.) глава (имн.)
 • фаќа (гл.) глава (имн.)
 • фрла (гл.) глава (имн.)
 • фрли (гл.) глава (имн.)
 • чува (гл.) глава (имн.)
 • штити (гл.) глава (имн.)
 • штрекне (гл.) глава (имн.)
 • шурне (гл.) глава (имн.)