• предизвикува (гл.) завист (имн.)
  • здогледа (гл.) завист (имн.)
  • крие (гл.) завист (имн.)
  • скроти (гл.) завист (имн.)
  • сокрие (гл.) завист (имн.)
  • стави (гл.) завист (имн.)
  • учи (гл.) завист (имн.)
  • јави (гл.) завист (имн.)